En av de saker som påverkar dig allra mest är vad du äter. Din kost kan antingen göra dig frisk och levnadsglad eller sjuk och deprimerad. Vi tror oss veta hur du bäst bibehåller eller återtar din hälsa. Låt oss berätta hur vi tänker. Under två miljoner år levde vi som jägare och samlare. Vi […]